BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2024-01-25
Są to 591794 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne

ver. 2.00 2023.11.07
DZIAŁY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ, DZIAŁY OGÓLNE I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
 1. Zakład Planowania i Finansowania Badań
 2. Zakład Upowszechniania i Analiz
 3. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji
 4. Biblioteka Naukowa
 5. Studium Doktoranckie
 6. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
 7. Centralny Punkt Przyjęć Próbek
 8. Zakład Pożywek
 9. Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych
 10. Dział Systemów Informatycznych
 11. Laboratorium Wzorcujące
 12. Biuro Rady Naukowej
 13. Redakcja Journal of Veterinary Research
 14. Dział Finansowo-Księgowy
 15. Dział Kadr
 16. Dział prawny
 17. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 18. Dział Techniczny
 19. Pion Ochrony
 20. Sekretariat Dyrektora
 21. Inspektor BHP i PPoż.
 22. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2020-01-14 TB