BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2024-01-25
Są to 591792 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne

ver. 2.00 2023.11.07
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych


Utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

16 marca 2020 r. Dyrektorzy 3 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

- Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Link

Funkcjonowanie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych regulowane jest przez następujące uchwały:
- Uchwała Rady Naukowej PIWet-PIB w sprawie uchwalenia Regulaminu, Zasad rekrutacji oraz Programu kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych

2020-04-03 TB

Szkoła Doktorska Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności


Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

20 marca 2020 r. Dyrektorzy 2 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności. Szkoła będzie prowadzona przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu (pełniący funkcję Lidera), oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 2 dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo oraz weterynaria.

- Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Link

Funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności regulowane jest przez następujące uchwały:

- Uchwała Rady Naukowej PIWet-PIB w sprawie uchwalenia Regulaminu, Zasad rekrutacji oraz Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

2020-04-03 TB