BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2023-04-21
Są to 5353280 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych


Utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

16 marca 2020 r. Dyrektorzy 3 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

- Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Link

Funkcjonowanie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych regulowane jest przez następujące uchwały:
- Uchwała Rady Naukowej PIWet-PIB w sprawie uchwalenia Regulaminu, Zasad rekrutacji oraz Programu kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych

2020-04-03 TB

Szkoła Doktorska Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności


Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

20 marca 2020 r. Dyrektorzy 2 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności. Szkoła będzie prowadzona przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu (pełniący funkcję Lidera), oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 2 dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo oraz weterynaria.

- Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Link

Funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności regulowane jest przez następujące uchwały:

- Uchwała Rady Naukowej PIWet-PIB w sprawie uchwalenia Regulaminu, Zasad rekrutacji oraz Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

2020-04-03 TB