BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/391/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/391/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: NTL Krzysztof Moczyróg, ul. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa
Cena netto oferty: 1 035,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 29.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1 403,43 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 288,14 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 212,44 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 29.10.2015 r.

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena netto oferty: 1 424,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 29.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 1 008,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Polgen. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 526,48 zł
- Krakchemia S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
Cena netto oferty: 1 580,00 zł
- Prospecta, ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 1 600,00 zł
2015-10-30 AW 2017-08-29 AW