BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/383/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/383/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o., Dziekanów Leśny ul. M. Konopnnickiej 1, 05-092 Łomianki
Cena netto oferty: 2 040,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.10.2015 r.

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 3 304,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 820,00 zł

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 740,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.10.2015 r.

ZADANIE 4: Wybrano ofertę złożoną przez: PPH ESKULAP S.J. M.Furyk, J.Matłosz, ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice
Cena netto oferty: 1 485,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.10.2015 r.
2015-10-27 AW 2017-08-29 AW