BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/397/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/397/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - materiały pomocnicze wg katalogu Roth
1. Statyw PCR Rotilabo z pokrywką, odpowiednio: bezbarwny, niebieski, zielony, nr kat. T098.1, T099.1, T100.1, wymagana ilość: 40 szt.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomerieux
1. Oxidase Reagent, nr kat. 55635, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 – materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products
1. Pojemnik ML-BOX, 5 l, 240-210 z uchwytem, nr kat. 98-0501-0, wymagana ilość: 10 szt.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Merck
1. Bactident Oxidase, nr kat. 1.13300.0001, wymagana ilość: 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 28.10.2015 r., godz. 12.00.
2015-10-27 AW 2017-08-29 AW