BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/394/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/394/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
1. Random Primers, nr kat. 48190-011, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Medlab
1. Igły do systemu Vacuette 0,9x38mm 100 szt. w op., wymagana ilość: 1 op.
2. Probówki o poj. 11 ml (16x100mm) okrągłodenne z PS z korkiem pakowane po 5 szt., sterylne (200 szt./op.), nr kat. 20-1611-0S, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 3 - materiały pomocnicze wg katalogu Medivet
1. Igły jednorazowego użytku o wymiarach (mm): 1,2 x 100, op./100 szt., wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 - materiały pomocnicze wg katalogu BD
1. sterylne probówki BD Falcon, Conical Centrifuge Tubes 15 ml, op. 500 szt., nr kat. 352097, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
1. Agarose, low gelling temperature, Type VII-A op. a’25g, nr kat. A0701-25g, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 6 - materiały pomocnicze wg katalogu Genoplast
1. Skrobaczki-Cell scraper 180mm, op./100 szt., nr kat. GP090SK18, wymagana ilość: 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 27.10.2015 r., godz. 12.00.
2015-10-26 AW 2017-08-29 AW