BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/391/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/391/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - materiały pomocnicze wg katalogu MBP
1. ART. z filtrem 1000 ul – ART. 1000E op. 100x8 szt., nr kat. 2079E, wymagana ilość: 3 op.

ZADANIE 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Swann Morton
1. Ostrza do skalpeli, op. 100 szt., nr kat. 0208-22, wymagana ilość: 2 op.
2. Ostrza do skalpela, jednorazowego użytku, sterylizowane pakowane osobno (po 100 szt. w opakowaniu) nr 11, nr kat. 0203, wymagana ilość: 2 op. op.

ZADANIE 3 - materiały pomocnicze wg katalogu Millipore
1. Sączki butelkowe poj. 500 ml 0,22 um op. 12 szt., nr kat. SCGPT05RE, wymagana ilość: 4 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 26.10.2015 r., godz. 15.00.
2015-10-23 AW 2017-08-29 AW