BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348746 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/370/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/370/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 749,72 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 21.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 770,00 zł
- Biokom Systems M. Sidor Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy
Cena netto oferty: 1 404,20 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 148,72 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 21.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 201,70 zł

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: Biokom Systems M. Sidor Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy
Cena netto oferty: 323,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzyconych.
Termin udzielenia zamówienia: 21.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 256,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Polgen. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Bionovo, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 522,83 zł
2015-10-21 AW 2017-08-29 AW