BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348724 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/386/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/386/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - materiały pomocnicze wg katalogu Difco
1. Difco Leptospira Enrichment EMJH, op./6x100m, nr kat. 279510, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Medlab
1. Jałowe pojedynczo pakowane 2 ml, op. /500 szt. , nr kat. 79.0020.0S, wymagana ilość: 2 op.
2. Szkiełko podstawowe SUPERIOR szlifowane, nr kat. 41.7626.2, wymagana ilość: 100 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu AbD Serotec
1. Rabbit anty-sheep IgM-FITC, nr kat. AHP950F, wymagana ilość: 1 op.
2. Mouse anti-bovine CD8-RPE, nr kat. MCA837PE, wymagana ilość: 1 op.
3. Mouse anti bovine CD21 RPE, nr kat. MCA1424PE, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Antibodies-online.com
1. Mouse anti sheep-CD5 Molecule (CD5) antibody (Alexa Fluor 647), nr kat. ABIN2480831, wymagana ilość: 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 22.10.2015 r., godz. 14.00.
2015-10-21 AW 2017-08-29 AW