BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/383/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/383/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC
1. LYI Entamoeba Medium (ATCC® PRA-2154™), nr kat. PRA-2154, wymagana ilość: 6 szt.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen
1. QIAamp cador Pathogen Mini Kit (250), nr kat. 54106, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu EURX
1. SimplySafe, op./1ml, nr kat. E4600-01, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Idexx
1. NDV Antibody Test Kit (Newcastle Desease Virus), 5 płytkowy, nr kat. 99-09263, wymagana ilość: 1 zestaw.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 20.10.2015 r., godz. 15.00.
2015-10-19 AW 2017-08-29 AW