BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/359/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/359/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 2 303,84 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 2 500,00 zł
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 2 500,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 960,80 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 3 848,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 07.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa
Cena netto oferty: 2 651,43 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy AQUA LAB. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 4 349,65 zł

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 465,10 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 07.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 3 893,00 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 4 200,00 zł

ZADANIE 4: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 514,08 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 1 460,00 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 1 385,00 zł

ZADANIE 5: Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 390,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Sartorius Poland Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn
Cena netto oferty: 395,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 598,68 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 710,00 zł
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 830,00 zł
2015-10-13 AW 2017-08-29 AW