BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/319/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/319/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 1 954,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 01.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 800,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 450,00 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 419,97 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 01.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- NTL Krzysztof Moczyróg, ul. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa
Cena netto oferty: 1 005,00 zł
- Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 1 041,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 410,99 zł
2015-10-01 AW 2017-07-20 AW