BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348642 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/324/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/324/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 208,79 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,59-220 Legnica
Cena netto oferty: 215,49 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 327,99
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: BIOKOM Baka, Olszewski Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 624,64 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

ZADANIE 4: Wybrano ofertę złożoną przez: PPH ESKULAP S.J. M. Furyk, J. Matłosz, ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice
Cena netto oferty: 4 600,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

ZADANIE 5: Wybrano ofertę złożoną przez: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena netto oferty: 2 100,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

ZADANIE 6: Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1 799,85 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 806,45 zł

ZADANIE 7: Wybrano ofertę złożoną przez: WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Cena netto oferty: 137,40 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,59-220 Legnica
Cena netto oferty: 206,40 zł

ZADANIE 8: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,59-220 Legnica
Cena netto oferty: 400,70 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

ZADANIE 9: Wybrano ofertę złożoną przez: WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Cena netto oferty: 1 000,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 403,60 zł
2015-09-29 AW 2017-08-29 AW