BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-10-19
Są to 5348483 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DZ-2501/299/15/2 WYCOFANY

Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Sherman oraz odczynników laboratoryjnych wg kat. Sigma
Znak sprawy: DZ-2501/299/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
ZADANIE 1 – MATERIAŁY WG KAT. SHERMAN:
Wybrano ofertę złożoną przez: ECOTONE, ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia.
Cena brutto wybranej oferty – 423,12 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 03.09.2015 r.

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI WG KAT. SIGMA:
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.
Cena brutto wybranej oferty – 435,37 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.09.2015r.
2015-09-29 AW 2017-08-29 AW