BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/346/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/346/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Merck
1. Testy na oksydazę, op./50 pasków, nr kat. 1.13300.0001, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Miltenyi Biotec
1. CD8 Microbeads, human, op. a 2 ml, nr kat. 130-045-201, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Thermo Scientific Pierce
1. 1-Step Ultra TMB-ELISA Substrate Solution, op./250ml, nr kat. 34028, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Thermo Fisher Scientific
1. Metal Enhanced DAB Substrate Kit, op./275ml, nr kat. 34065, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Cell signaling
1. Rabbit anti-Cleaved Caspase 9 (ASP353) 100ul, nr kat. #9509P, wymagana ilość: 3 op.
2. Rabbit anti-Cleaved Caspase 3 (ASP175) 100ul, nr kat. #9669S, wymagana ilość: 3 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 01.10.2015 r., godz. 15.00.
2015-09-29 AW 2017-08-29 AW