BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348597 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/328/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/328/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Applied Biosystems
1. TaqMan Universal PCR Master Mix, 2-Pack (2 x 5 ml), nr kat. 4364338, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf
1. EP 0.1-10 ul z filtrem, (10x96 szt.)/op., nr kat. 0030 077.512, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 - materiały pomocnicze wg katalogu Medlab
1. pipety jednorazowe jałowe 25 ml, op./100 szt., nr kat. 78.2500.0S, wymagana ilość: 3 op.
2. pipety jednorazowe jałowe 10 ml, op./250 szt., nr kat. 79.0100.0S, wymagana ilość: 2 op.
3. wymazówki z tworzywa z wacikiem w probówce transportowej, sterylne op. 100 szt., nr kat. 54.5153.03S, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas
1. ApaI 3000U, nr kat. ER1411, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Thermo Scientific
1. SgsI (AscI) 1500 U (10U/ul), nr kat. ER1892, wymagana ilość: 5 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 23.09.2015 r., godz. 15.00.
2015-09-21 AW 2017-08-29 AW