BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/306/15 WYCOFANY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 2 897,50 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 15.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 3 560,00 zł
- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 4 186,20 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 15 402,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 15.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 21 490,20 zł

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: PPH ESKULAP S.J. M. Furyk, J. Matłosz, ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice
Cena netto oferty: 5 000,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 15.09.2015 r.
2015-09-15 AW 2017-08-29 AW