BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia- DZ-2501/305 WYCOFANY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 146,20 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa
Cena netto oferty: 147,73 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 65,99 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: .09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Biomibo, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa
Cena netto oferty: 100,00 zł
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 131,60 zł

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 17 880,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 15.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- PPH ESKULAP S.J. M. Furyk, J. Matłosz, ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice
Cena netto oferty: 19 900,00 zł
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 21 220,00 zł
2015-09-15 AW 2017-08-29 AW