BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Korekta dot. informacji o udzieleniu zamówienia DZ-2501/312/15 WYCOFANY
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 12 840,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 10.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- BLIRT Spółka Akcyjna, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
Cena netto oferty: 5 190,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy BLIRT Spółka Akcyjna. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Prospecta, ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 12 900 zł
- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 13 469,40 zł
2015-09-14 AW 2017-08-29 AW