BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348730 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/275/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/275/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: Avantor Performance Materials Poland S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice
Cena netto oferty: 1 310,50 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 08.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp.J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 1 160,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy IDALIA Ireneusz Wolak Sp.J. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 1 200,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Alchem Grupa Spółka z o.o.. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: Avantor Performance Materials Poland S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice
Cena netto oferty: 451,79 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp.J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 494,00 zł

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: Bujno Chemicals dr M. Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Cena netto oferty: 5 060,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.09.2015 r.
2015-09-09 AW 2017-08-29 AW