BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/313/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/313/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Novazym Polska
1. Zestaw pasków do detekcji ilościowej produktu kontroli reakcji LAMP genu Stx2e, 200 oznaczeń, nr kat. HDSX-01, wymagana ilość: 1 op.
2. Uniwersalny zestaw do analizy genetycznej bakteryjnego genu SOD, 1000 oznaczeń, nr kat. SOD-1B, wymagana ilość: 1 op.
3. Zestaw pasków do specyficznej analizy produktów LAMP HD2T Plus, 200 pasków, nr kat. HDT2P-02, wymagana ilość: 1 op.
4. Zestaw do analizy genu Stx2E (z kompletem starterów FITC-BIOTYNA), 200 ozn,, nr kat. STX-01, wymagana ilość: 1 op.
5. Zestaw markerów indeksujących do analizy sekwencji genu RpoB, nr kat. MA-RPOB, wymagana ilość: 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.


Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 09.09.2015 r., godz. 15.00.
2015-09-08 AW 2017-08-29 AW