BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/238/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/238/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Polygen
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający zrezygnował z zakupu z powodu przekroczenia szacunkowej wartości zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:
- BLIRT Spółka Akcyjna, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 590,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy BLIRT Spółka Akcyjna. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Polygen Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 53, 54-613 Wrocław
Cena netto oferty: 6 660,00 zł
2015-09-07 AW 2017-08-29 AW