BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/280/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/280/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 2 326,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.09.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 145,00 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: Life Diagnostics INC, 906 Old Fern Hill Road, Suite 1, West Chester, PA 19380
Cena netto oferty: 13 372,37 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.08.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- GENTAUR Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 88 A/2, 81-771 Sopot
Cena netto oferty: 14 580,00 zł
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 17 040,00 zł
- BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia
Cena netto oferty: 19 280,25 zł
2015-09-07 AW 2017-08-29 AW