BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - DZ-2501/299/15/1 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Sherman oraz odczynników laboratoryjnych wg kat. Sigma
Znak sprawy: DZ-2501/299/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:
ZADANIE 1 – MATERIAŁY WG KAT. SHERMAN:
1. Pułapka żywołowna typu SHERMAN model: XLF15 ( firma: H.B.SHERMAN Traps nr kat.: XLF15 ) Wymagana ilość – 1 szt.

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI WG KAT. Sigma:
1. Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes ( firma: SIGMA nr kat.: S7571-15KU Wymagana ilość – 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności.
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później nic do dnia 03.09.2015 r., godz. 14.00.
2015-09-02 AW 2017-08-29 AW