BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/288/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/288/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomeriuex
1. Api 20 NE, nr kat. 20050, wymagana ilość: 5 op.
2. API 20E, nr kat.20100 wymagana ilość: 5 op.
3. API 20E reagent kit, nr kat. 20120, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Eppendorf
1. EP 0.1-10 ul, z filtrem (10x96 szt.)/op., nr kat. 0030 077.512, wymagana ilość: 1 op.
2. PSIpettes (5 ml), nr kat. 70250, wymagana ilość: 3 op.
3. EP 2-200 ul, z filtrem 10x96 szt./op., nr kat. 0030 077.555, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Medlab
1. Ezy z oczkiem 10ul, z PP, pakowane po 20 szt., op. jedn. 200 szt., nr kat. 52.1020.1S, wymagana ilość: 10 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 31.08.2015 r., godz. 14.00.
2015-08-27 AW 2015-08-28 AW