BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/247/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/247/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 375,80 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.08.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
-Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 4 900,00 zł

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: SULMED Artur Sulik, ul. Magistracka 27/48, 01-413 Warszawa
Cena netto oferty: 600,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.08.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 1 215,00 zł

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 152,96 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.08.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 187,26 zł
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 320,00 zł

ZADANIE 4: Wybrano ofertę złożoną przez: Merazet Spółka Akcyjna, ul. J.Krauthofera 36, 60-203 Poznań
Cena netto oferty: 2 402,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.08.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 2 540,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki wg katalogu Eurx.
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający zrezygnował z zakupu.
2015-08-19 AW 2017-08-29 AW