BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DZ-2501/197/15/2 WYCOFANY

Znak sprawy: DZ-2501/197/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
ZADANIE 1 – MATERIAŁY WG KAT. ROTH:
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.
Cena brutto wybranej oferty – 136,43 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Pozostałe oferty:
1. Alchem Grupa sp. z o.o, Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 158,67 zł.
2. Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. Cena brutto – 167,60 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 06.07.2015 r.

ZADANIE 2 – MATERIAŁY WG KAT. CHROMACOL:
Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty – 5436,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta zaakceptowana przez Zamawiającego
Pozostałe oferty:
1. VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto – 5439,06 zł.
2. Alchem Grupa sp. z o.o, Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 1635,90 zł. Produkt równoważny zaproponowany przez wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
Termin udzielenia zamówienia: 07.07.2015r.
2015-07-28 AW 2017-08-29 AW