BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348597 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DZ-2501/195/15/2 WYCOFANY

Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów z podziałem na zadania
Znak sprawy: DZ-2501/195/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
ZADANIE 1 – MATERIAŁY WG KAT. BRAND:
Wybrano ofertę złożoną przez: AlfaChem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.
Cena brutto wybranej oferty – 98,40 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną oraz najkrótszym terminem realizacji.
Pozostałe oferty:
1. Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto – 101,45 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 13.06.2015 r.

ZADANIE 2 – MATERIAŁY WG KAT. ROTH:
Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty – 264,06 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Pozostałe oferty:
1. Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto – 436,65 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 13.06.2015r.

ZADANIE 3 – MATERIAŁY WG KAT. POCh:
Wybrano ofertę złożoną przez: AlfaChem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.
Cena brutto wybranej oferty – 450,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną oraz najkrótszym terminem realizacji.
Pozostałe oferty:
1. Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto – 1554,72 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 19.06.2015 r.
2015-07-24 AW 2017-08-29 AW