BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/202/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1 – ODCZYNNIKI LIFE DIAGNOSTICS
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Diagnostics Inc., 906 Old Fern Hill Road, Suite 1, West Chester, PA 19380
Cena brutto wybranej oferty – 3945,50$
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. Labiol.pl Emilia Zysk ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto – 24202,71zł
Termin udzielenia zamówienia: 24.06.2015 r.

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI LIFE TECHNOLOGIES
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 905,80zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 24.06.2015 r.

ZADANIE 3 – ODCZYNNIKI SIGMA
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena brutto wybranej oferty – 2857,66zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. Labiol.pl Emilia Zysk ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto – 5166,00zł
Termin udzielenia zamówienia: 29.06.2015 r.

ZADANIE 4 – ODCZYNNIKI QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-GEN Sp. z o.o. ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 14940,81zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 24.06.2015 r.

2015-07-23 AW 2017-08-29 AW