BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników i materiałów z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/189/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1 – ODCZYNNIKI BIOLINE
Wybrano ofertę złożoną przez: BLIRT S.A. ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 5491,29zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 22.06.2015 r.

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI EURx
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 4315,68zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród, ofert ważnych, nieodrzuconych
Pozostałe oferty:
1. BLIRT S.A. ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto – 3564,00zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający odrzuca ofertę BLIRT S.A. Produkt równoważny, oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, zmiana odczynnika na kolejnym etapie prac badawczych zagraża ciągłości badań
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2015 r.

ZADANIE 3 – ODCZYNNIKI INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: BLIRT S.A. ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 1080,00zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych
Pozostałe oferty:
1. EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 576,72zł
2. Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa. Cena brutto – 2306,50zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający odrzuca ofertę EURx Sp. z o.o. Produkt równoważny, oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2015 r.

ZADANIE 4 – ODCZYNNIKI BIOTIUM
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o. ul.Limbowa 5 80-175 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 444,20zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 22.06.2015 r.

ZADANIE 5 – ODCZYNNIKI PROMEGA – DOSTAWA DO ZAKŁADU PRYSZCZYCY W ZDUŃSKIEJ WOLI
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 137,76zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Pozostałe oferty:
1. Promega GmbH Schildtkroetstr. 15 68199 Mannheim. Cena netto – 571,00zł
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2015 r.

ZADANIE 6 – ODCZYNNIKI SIGMA
Postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający zrezygnował z zakupu odczynnika

ZADANIE 7 – ODCZYNNIKI NATURAN
Wybrano ofertę złożoną przez: NATURAN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Grochowska 357/124, 03-822 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 2970,00zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 22.06.2015 r.

2015-07-23 AW 2017-08-29 AW