BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników i materiałów z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/192/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1 – ODCZYNNIKI ATCC
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki
Cena brutto wybranej oferty – 2396,04zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2015 r.

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI BIO_RAD
Wybrano ofertę złożoną przez: Sterbios Sp.z o.o. ul. Rakowiecka 36-319a 02-532 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 2592,00zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2015 r.

ZADANIE 3 – ODCZYNNIKI FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o. ul. Podleśna 6a 80-255 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 539,36zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2015 r.

ZADANIE 4 – MATERIAŁY MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab–Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena brutto wybranej oferty – 264,60zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Pozostałe oferty:
1. Argenta Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto – 345,60zł
2. FutureMed Christos Petrou ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa. Cena brutto – 270,00zł
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2015 r.

ZADANIE 5 – MATERIAŁY ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 578,22zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 22.06.2015 r.

2015-07-22 AW 2017-08-29 AW