BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/233/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/233/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne
1. Tylosin phosphate (100 mg) , nr kat. 46981, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Applied Biosystems
1. High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, 200., nr kat. 4368814, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gipco
1. RPMI 1640 Medium, no phenol red, op./500ml , nr kat. 11835-063, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biosource
1. Swine Interferon-gamma 192 testy w op., nr kat. KSC4022, wymagana ilość: 2 op.
2. Swine TNF Alpha 192 testy w op., nr kat. KSC3012, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu RayBiotech
1. Test ELISA do oznaczania IL-6 w surowicy świń 5 płytkowy, nr kat. ELP-IL6, wymagana ilość: 1 op.
2. Porcine Interleukin-8 (IL-8)/CXCL8 ELISA Kit For Serum, Plasma and Cell Culture Supernatant - 5 Plate kit, zestaw 5 płytek, nr kat. ELP-IL8-5, wymagana ilość: 1 zestaw.
3. Porcine IL-1 beta/IL-1F2 ELISA Kit For Serum, Plasma and Cell Culture Supernatant - 5 Plate kit, zestaw 5 płytek, nr kat. ELP-IL-1beta-5, wymagana ilość: 1 zestaw.

ZADANIE 6 - materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products
1. probówki o poj. 11 ml (16x100mm) okrągłodenne z PS z korkiem pakowane po 5 szt. sterylne (200 szt./op), nr kat. 20-1611-0S, wymagana ilość: 3 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 23.07.2015 r., godz. 14.00.
2015-07-22 AW 2017-08-29 AW