BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/229/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/229/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu POCh/Avantor
1. Tris (hydroksymetylo) aminometan czda, (250g) , nr kat 853470115, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 2 - materiały pomocnicze wg Bio-rad
1. Membrana nitrocelulozowa, 0.45µm, 30 cm x 3.5 m, nr kat 162-0115, wymagana ilość: 1 szt.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
1. 4-Chloro-1-naphtol tablet, nr kat C6788, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Ge Healthcare
1. CONCENTRATOR MWCO 3000 VIVASPIN 20, nr kat 28-9323-58, wymagana ilość: 2 op.
2. CONCENTRATOR MWCO 5000 VIVASPIN 2, nr kat 28-9322-45, wymagana ilość: 2 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 21.07.2015 r., godz. 10.00.
2015-07-17 AW 2017-08-29 AW