BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/219/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych. Znak sprawy: DZ-2501/219/15 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen 1. Hot Star Taq Polymerase (250 U)/ produkt równoważny E2700-05P , nr kat 203203, wymagana ilość: 2 op. ZADANIE 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Zalimp 1. Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher zakrzywione, nr kat 17-364, wymagana ilość: 3 szt. ZADANIE 3 - materiały pomocnicze wg katalogu Bionovo 1.Lejek laboratoryjny szklany średnica 120mm, nr kat S-1346, wymagana ilość: 2 szt. 2. Łącznik do węży z żeńskim przyłączem typu Luer (3,2-4,2mm) (10szt/op), nr kat 2-1888, wymagana ilość: 1 op. 3. Łącznik do węży z męskim przyłączem typu Luer (3,2-4,2mm) (10 szt/op), nr kat 2-1882, wymagana ilość: 1 op. 4. Łącznik redukcyjny do węży prosty (PP) (3,2 do 4,2mm) (10 szt/op), nr katalogowy 2-0955) ZADANIE 4 - materiały pomocnicze wg katalogu Centric 1. Igłotrzymacz Mathieu TC 170mm, nr kat C154113, wymagana ilość: 1 szt. ZADANIE 5 - materiały pomocnicze wg katalogu Color Trading 1. Tlenowa kaniula do wkłuć dożylnych SURFLO 18gx1.1/4 cala (Terumo), nr kat SR-OX1832CA, wymagana ilość: 200 szt. ZADANIE 6 - materiały pomocnicze wg katalogu Insatex-MT 1. Nici chirurgiczne nierozpuszczalne-len (kaseta USP 3+4, EP 6, długość 50m, nr kat 152460, wymagana ilość: 2 szt. ZADANIE 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Macherey-Nagel 1. NucleoBond Xtra Maxi Plus, nr kat 740 416.10, wymagana ilość: 1 zestaw. 2. NucleoSpin Virus, nr kat 740 983.50, wymagana ilość: 1 zestaw ZADANIE 8 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Syngen 1. Syngen Soli DNA Mini Kit, nr kat SY281010, wymagana ilość: 1 op. 2. Syngen GreenDNA Gel Stain, nr kat SY521031, wymagana ilość: 1 ml 3. Gold Tag DNA Polymeraze 500U, nr kat SY 550111, wymagana ilość: 1 op. ZADANIE 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen 1. 2,5mM dNTP Mix, nr kat R725-01, wymagana ilość: 8 op. ZADANIE 10 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma-Aldrich 2. JumpStart Tag DNA Polymerase with MgCl2 (250UN), nr kat D9307-250UN, wymagana ilość: 7 op. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 11.07.2015 r., godz. 10.00., AW
2015-07-09 AW 2017-08-29 AW