BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348725 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/217/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych. Znak sprawy: DZ-2501/217/15 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: ZADANIE 1 - materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf 1. EP 2-200 ul, z filtrem 10x96 szt./op., nr kat 0030 077.555, wymagana ilość: 2 op. 2. EP Dualfilter T.I.P.S 0,1-10 ul, nr kat 022491202, wymagana ilość: 2 op. ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco 1. DPBS, no calcium, no magnesium op. 500 ml, nr kat 14190094, wymagana ilość: 20 op. ZADANIE 3 - materiały pomocnicze wg katalogu Medlab 1.Probówki o poj. 11ml (o16x100mm)okrągłodenne z PP, op. 200szt., nr kat 20.1611.1, wymagana ilość: 1 op. 2. Probówki 11 ml okrągłodenne z korkiem, op./ 100 szt., nr kat 20.1611.OXS, wymagana ilość: 1 op. 3. Statyw na 90 probówek o śr. 11-13mm, 6-rzędowy, o wys. 60 mm z PP, nr kat 28.1390.1, wymagana ilość: 5 szt. 4. Statyw na 20 probówek o śr. 12mm, 2 rzędowy, o wys. 70mm, nr kat 28.1220.7, wymagana ilość: 5 szt. ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco 1. Surowica końska, op./100ml, nr kat 16050-130, wymagana ilość: 10 op. ZADANIE 5 - materiały pomocnicze wg katalogu Axygen 1. AX 0,5-10 ul z filtrem, sterylne, op. 10 pudełek po 96 sztuk, nr kat TF-300-R-S, wymagana ilość: 2 op. 2. AX 100 ul z filtrem, op 10x96 szt, nr kat TF-100-R-S, wymagana ilość: 2 op. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 10.07.2015 r., godz. 10.00., AW
2015-07-08 AW 2017-08-29 AW