BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DZ-2501/196/15/2 WYCOFANY

Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów z podziałem na zadania
Znak sprawy: DZ-2501/196/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
ZADANIE 1 – MATERIAŁY WG KAT. LABCOMPANION:
Wybrano ofertę złożoną przez: SANLAB J. Kaczorek, M. Bińczak sp. j., ul. Andrychowska 4, 01-447 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty – 586,71 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. ABChem, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn. Cena brutto – 891,75 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 22.06.2015 r.

ZADANIE 2 – MATERIAŁY WG KAT. RATIOLAB:
Wybrano ofertę złożoną przez: SANLAB J. Kaczorek, M. Bińczak sp. j., ul. Andrychowska 4, 01-447 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty – 1180,80 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta zaakceptowana przez Zamawiającego
Pozostałe oferty:
1. ABChem, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn. Cena brutto – 977,85 zł. Produkt równoważny zaproponowany przez wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
Termin udzielenia zamówienia: 22.06.2015r.

ZADANIE 3 – MATERIAŁY WG KAT. KUCHARCZYK:
Wybrano ofertę złożoną przez: Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o., ul. Dzieci Warszawy 31/20, 02-495 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty – 603,26 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.06.2015 r.
2015-07-06 AW 2017-08-29 AW