BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu , DZ-2501/215/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: DZ-2501/215/15 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: Zadanie 1- materiały pomocnicze wg katalogu Roth 1. Etykiety krio 24mmx13mm do drukarki laserowej, trwałe w temp. Od -196 stop. C do +100 stop. C, 119 etykiet/arkusz, 20 arkuszy/op, nr kat X547.1 , 3 opakowania, 2. Igły preparacyjne proste , op/10 szt , nr kat KX98.1, 1 op 3. Pudełka krio do przechowywania światłoczułych próbek,Rotilabo, z czarnego PP, 100 otworów na probówki reakcyjne 0,5 i 1,5/2 ml lub kriofiolki, nr kat.: N200.1, 1 op 4. Ostrza do skalpeli , typ 24, op/100 szt, nr kat CE 28.1, 2 op 5. Wytrząsarka obrotowa Revolver Mixer, nr kat PP49.1, 1 stz Zadanie 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Pig Champ Pro Europa 1. Test Elisa PigMAP, nr kat PME02, 2 op Zadanie 3- materiały pomocnicze wg katalogu Sartorius 1. Filtry strzykawkowe Minisart-RC25, 0,2 l’m op/50 szt, nr kat 177764-K, 1 op Zadanie 4- materiały pomocnicze wg katalogu Menzel-Glaser 1. Szkiełka podstawowe szlifowane , dwustronnie matowione, op/50 szt, nr kat MI.15.01673, 5 op Zadanie 5- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma 1. Goat Anti Rabbit IgG-FITC antibody , nr kat F0382-5ML , op/0.5 ml, 1 op Zadanie 6- materiały pomocnicze wg katalogu Amazon 1. Transfer pipette polethylene , fine tip extended, globe- scietific, nr kat 134020-400 , op/400 szt, 1 op Zadanie 7-odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen 1. Taq PCR core Kit (1000 U) , nr kat 201225, 2 op Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 07.07.2015 r., godz. 14.00.
2015-07-06 AW 2017-08-29 AW