BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DZ-2501/185/15/2 WYCOFANY

Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników i materiałów z podziałem na zadania
Znak sprawy: DZ-2501/185/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
ZADANIE 1 – MATERIAŁY WG KAT. AXYGEN:
Wybrano ofertę złożoną przez: Polgen Sp. z o.o., ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź.
Cena brutto wybranej oferty – 506,27 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.06.2015 r.

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI WG KAT. QIAGEN:
Wybrano ofertę złożoną przez: Alab-Gen, ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty – 4377,57 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.06.2015 r.
2015-07-06 AW 2017-08-29 AW