BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamowieniu WYCOFANY
ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych z podziałem na zadania Znak sprawy: DZ-2501/209/15 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: ZADANIE 1 – materiały wg katalogu Agilent 1. Wkładki do fiolek with polimer FEE top/100 szt o poj. 100 ul, nr kat 5181-1270, 10 op. ZADANIE 2 –materiały wg kat. Anchem 1. Naczynka 2 ml ciemne, op/100 szt, nr kat 11 09 0520, 10 op ZADANIE 3- odczynniki wg katalogu Sigma Aldrich 1. 1,2-dihydroxynapthalene, nr kat 232505-250MG, 1 op ZADANIE 4- odczynniki wg katalogu Qiagen 1. Taq PCR Core Kit (1000 U), nr kat 201225, 2 op ZADANIE 5- materiały pomocnicze wg katalogu FMS 1. Kolumna PCB free carbon (jm.: szt. firma: FMS nr kat.: PCBC-CCE-034), 15 szt 2. Kolumna PCB free alumina (11 g) (jm.: szt. firma: FMS nr kat.: PCBA-BAS-011), 15 szt 3. Kolumna PCB Free Acidic Silica High Capacity with Teflon Chip (jm.: szt. firma: FMS nr kat.: PCB-HCDS-ACD-TFC), 15 szt 4. Kolumna PBDE Free Classical Carbon (jm.: szt. firma: FMS nr kat.: PBDEC-CCE-034), 10 szt Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 03.07.2015 r., godz. 14.00.
2015-07-02 AW 2017-08-29 AW