BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Zaproszenie do złożenia oferty WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Macherey Nagel Znak sprawy: DZ-2501/208/15 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: 1. Nucleospin Tissue próbka (10 izolacji), nr kat D740952.10, 1 zestaw 2. Nucleospin Tissue XS próbka, nr kat D740901.10, 1 zestaw Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.krukk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 01.07.2015 r., godz. 14.00.
2015-06-30 AW 2017-08-24 AW