BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - DZ-2501/197/15/1 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych z podziałem na zadania
Znak sprawy: DZ-2501/197/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:
ZADANIE 1 – MATERIAŁY WG KAT. ROTH:
1. Mankiety na szlify 29/32 Z PTFE. 10szt./op ( firma: ROTH nr kat.: 0694.1) Wymagana ilość – 2 op.

ZADANIE 2 – MATERIAŁY WG KAT. CHROMACOL:
1. Zakrętki_9-SC(B)-ST1 9mm screw cap (blue) prefitted silicone/PTFE seal. ( firma: Chromacol nr kat.: 9-SC(B)-ST1) Wymagana ilość – 4 op.
2. Fiolki_03-FISV(A) 300μL glass insert, fused into an amber 2mL screw top vial. 12 x 32mm ( firma: Chromacol nr kat.: 03-FISV(A)) Wymagana ilość – 5 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności.
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później nic do dnia 30.06.2015 r., godz. 14.00.
2015-06-26 AW 2017-08-24 AW