BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - DZ-2501/196/15/1 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów z podziałem na zadania
Znak sprawy: DZ-2501/196/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:
ZADANIE 1 – MATERIAŁY WG KAT. LABCOMPANION:
1. Zbiornik do przechowywania i pobierania płynów ( firma: LabCompanion nr kat.: DBR-10) Wymagana ilość – 1 szt.
2. Zbiornik do przechowywania i pobierania płynów ( firma: LabCompanion nr kat.: DBR-05) Wymagana ilość – 1 szt.

ZADANIE 2 – MATERIAŁY WG KAT. RATIOLAB:
1. MicroCentrifuge for PCR Strips and Microcentrifuge Tubes with two rotors: 1. for two PCR strips of 8 tubes, 0.2 ml 2. for 8 microcentrifuge tubes 0.5 to 2.0 ml ( firma: Ratiolab nr kat.: 89100217) Wymagana ilość – 1 szt.

ZADANIE 3 – MATERIAŁY WG KAT. KUCHARCZYK:
1. Pojemnik szklany z pokrywą, rozmiar 280 x 280 x 40 mm ( firma: Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. nr kat.: 100-146) Wymagana ilość – 1 szt.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności.
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później nic do dnia 18.06.2015 r., godz. 12.00.
2015-06-17 AW 2017-08-24 AW