BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników i materiałów z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/173/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1 ODCZYNNIKI SIGMA
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena brutto wybranej oferty – 1143,01zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.06.2015r.

Zadanie 2 ODCZYNNIKI EURx
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 2, 80-297 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 4315,68zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta zaakceptowana przez Zamawiającego
Pozostałe oferty:
1. GenoPlast Biochemicals Tomasz Szreder ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin. Cena brutto – 2505,60zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający odrzuca ofertę GenoPlast Biochemicals Tomasz Szreder. Produkt równoważny, zaoferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Termin udzielenia zamówienia: 09.06.2015 r. Zadanie 3 MATERIAŁY MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: GenoPlast Biochemicals Tomasz Szreder ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin
Cena brutto wybranej oferty – 117,72zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Cena brutto – 164,25zł
2. FutureMed Christos Petrou ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa. Cena brutto – 246,00zł
Termin udzielenia zamówienia: 09.06.2015r.

2015-06-09 AW 2017-08-24 AW