BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/172/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1 ODCZYNNIKI GIBCO
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 537,63zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta zaakceptowana przez Zamawiającego.
Pozostałe oferty:
1. CytoGen-Polska Sp. z o.o. ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź. Cena brutto – 441,10zł
2. POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. Cena brutto – 455,59zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający odrzuca oferty firm CytoGen Polska Sp. z o.o. oraz POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. Zaoferowane przez ww. Wykonawców produkty równoważne nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Badania na linii komórkowej, do której zamawiany płyn hodowlany jest używany, są już w toku. Jakakolwiek zmiana płynu hodowlanego na tym etapie badań może wpłynąć na tempo wzrostu hodowli i kondycję komórek, a co za tym idzie – na wyniki prowadzonych badań.
Termin udzielenia zamówienia: 09.06.2015r.

Zadanie 2 ODCZYNNIKI BIO-RAD
Wybrano ofertę złożoną przez: Bio-Rad Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 495,70zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 09.06.2015r.

Zadanie 3 SIGMA/FLUKA
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena brutto wybranej oferty 2953,66zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 13.05.2015 r.
2015-06-09 AW 2017-08-24 AW