BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia WYCOFANY
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, znak sprawy DZ-2501/178/15 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa sp. z o.o Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty- 1023,98 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. Pozostali wykonawcy: Bionovo A. Ludwig, ul. Rata 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 1198,88 zł. Termin udzielenia zamówienia: 05.06.2015 r. Zadanie 2 Wybrano ofertę złożoną przez: Labstore Polska sp. z o.o , ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena brutto oferty- 1800,72 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród ofert ważnych złożonych w terminie. Pozostali wykonawcy: Bionovo A. Ludwig, ul. Rata 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 2325,78 zł. Alchem Grupa sp. z o.o Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty- 1820,40 zł. Oferta złożona po terminie: Anchem Sp.j, , ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Cena brutto oferty- 1635,90 zł. Termin udzielenia zamówienia: 05.06.2015 r. Zadanie 3 Wybrano ofertę złożoną przez Bionovo A. Ludwig, ul. Rata 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 811,80 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. Pozostali wykonawcy: Alchem Grupa sp. z o.o Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty- 835,11 zl. Sigma Aldrich sp. z o.o , ul. Szelągowska 30, 620626 Poznań. Cena brutto oferty- 822,46 zł. Termin udzielenia zamówienia: 05.06.2015 r. Zadanie 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal chemicals Sp. zo.o , ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. Cena brutto oferty- 94,72 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta . Termin udzielenia zamówienia: 05.06.2015 r. Zadanie 5 Wybrano ofertę złożoną przez Bionovo A. Ludwig, ul. Rata 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty-62,12 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta . Termin udzielenia zamówienia: 05.06.2015 r.
2015-06-05 AW 2017-08-24 AW