BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348745 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DZ-2501/109/15/2 WYCOFANY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych oraz odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
Znak sprawy: DZ-2501/109/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Dako
Wybrano ofertę złożoną przez:
DAKO Polska Sp. z o.o., ul. Świętojańska 134, 81-404 Gdynia.
Cena brutto wybranej oferty – 23105,52 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 22.04.2015r.

Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Chemicon
Brak ofert.

Zadanie nr 3 – materiały pomocnicze wg kat. Menzel-Glaser
Wybrano ofertę złożoną przez:
BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.
Cena brutto wybranej oferty – 2812,10 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. MAR-FOUR M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź. Cena brutto – 3522,96 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 22.04.2015r.

Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg kat. MARIENFELD
Wybrano ofertę złożoną przez:
BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.
Cena brutto wybranej oferty – 752,76 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta zaakceptowana przez Zamawiającego
Pozostałe oferty:
1. MAR-FOUR M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź. Cena brutto – 369,00 zł. Produkt równoważny zaproponowany przez wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
Termin udzielenia zamówienia: 22.04.2015r.

Zadanie nr 5 – materiały pomocnicze wg kat. Medlab Products
Wybrano ofertę złożoną przez:
BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.
Cena brutto wybranej oferty – 1782,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta zaakceptowana przez Zamawiającego
Pozostałe oferty:
1. MAR-FOUR M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź. Cena brutto – 2106,00 zł. Produkt równoważny zaproponowany przez wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
Termin udzielenia zamówienia: 22.04.2015r.

Zadanie nr 6 – materiały pomocnicze wg kat. bio Optica
Wybrano ofertę złożoną przez:
BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.
Cena brutto wybranej oferty – 274,49 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 22.04.2015r.

Zadanie nr 7 – materiały pomocnicze wg kat. Fisher Scientific
Wybrano ofertę złożoną przez:
Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
Cena brutto wybranej oferty – 2521,50 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 4661,10 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 22.04.2015r.

Zadanie nr 8 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Santa Cruz Biotechnology
Wybrano ofertę złożoną przez:
BIOLIM, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia.
Cena brutto wybranej oferty – 2767,25 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 3025,80 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 22.04.2015r.

Zadanie nr 9 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma Aldrich
Wybrano ofertę złożoną przez:
Sigma Aldrich Sp. z o.o, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.
Cena brutto wybranej oferty – 754,42 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 869,61 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 22.04.2015r.
2015-05-29 AW 2017-08-24 AW