BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników i materiałów z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/174/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 – ODCZYNNIKI HIPRA:
Test do oznaczania przeciwciał przeciwko włoskowcowi różycy CIVTEST SUIS SE/MR, 5-płytkowy ( firma: HIPRA) – zestaw 1

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI ID.VET:
1. surowica referencyjna 2 APP ID VET ( firma: ID VET nr kat.: MRI-APP-2) – op. (fiolka) – 2
2. D Screen; APP 2 Indirect (2 płytki) ( firma: ID Vet nr kat.: APPS2-2P), wymagany okres przydatności testu minimum do 12.2015r. – op. 1

ZADANIE 3 – MATERIAŁY POMOCNICZE MEDLAB:
Probówki do pozyskiwania surowicy z przyspieszaczem wykrzepiania, poj. 4 ml, op.100szt ( firma: MEDLAB nr kat.: 34.0405.01S-P) – op. 4

ZADANIE 4 – MATERIAŁY POMOCNICZE ZALIMP: kleszczyki chirurgiczne typu Kocher proste ( firma: ZALIMP nr kat.: 17-354) – szt. 10

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Ofertę na jedno lub kilka zadań, zawierającą:
- cenę,
- termin realizacji zamówienia,
należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 29.05.2015 r. godz. 14.00.
2015-05-27 AW 2015-05-27 AW