BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/140/15/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiały pomocnicze z podziałem na zadania. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Wako - Wybrano ofertę złożoną przez: Bujno Chemicals, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa. Cena brutto – 1094,70 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. NIST - Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki. Cena brutto – 4782,24 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Zadanie nr 3 – materiały pomocnicze wg kat. FMS - Wybrano ofertę złożoną przez: Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk. Cena brutto – 1755,46 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg kat. Agilent - Wybrano ofertę złożoną przez: Labstore Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena brutto – 586,10 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Pozostałe ofert: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1057,16 zł. Zadanie nr 5 – materiały pomocnicze wg kat. Syngen - Syngen Biotech sp. z o.o., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław. Cena netto – 421,00 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Termin udzielenia zamówienia: 15.05.2015 r.
2015-05-21 AW 2017-08-24 AW