BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/150/15/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Invitrogen - Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 2321,01 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Złożono następujące oferty: 1) Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 2321,01 zł. 2) Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2455,02 zł. Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. DNA Gdańsk - Wybrano ofertę złożoną przez: BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto – 3450,61 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Termin udzielenia zamówienia: 14.05.2015 r.
2015-05-21 AW 2017-08-24 AW